Registraties

Klik hier om deze pagina af te drukken

Wetgeving

De wetgeving voor registraties is anders dan die voor biobanken. Wetgeving voor registraties gaat vooral over het beschermen van de privacy van deelnemers. Voor het opzetten en beheren van registraties heb je in Nederland te maken met:

  • Regelgeving ten aanzien van het opslaan en beheren van persoonsgegevens: Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Het toezicht op naleving van deze wet is de verantwoordelijkheid van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
  • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): in deze wet is vastgelegd onder welke voorwaarden de in het kader van een behandeling geregistreerde gegevens beschikbaar worden gesteld voor onderzoek (wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorgstatistieken)

Als de gegevensverzameling die nodig is voor het opbouwen van een registratie zeer ingrijpend is voor de patiënt dan kan ook de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen van toepassing zijn.  

De Nederlandse overheid heeft een Handleiding Wet bescherming persoonsgegevens opgesteld. PGOsupport heeft in 2010 voor patiëntenorganisaties een bijeenkomst georganiseerd over privacy aspecten van het bijhouden van een ledenbestand. Hierin is de Wbp en de implicaties van die wet voor patiëntenorganisaties toegelicht. In 2011 is er een soortgelijke bijeenkomst georganiseerd, waarin het gebruik van de ledenadministratie voor onderzoek centraal staat. U kunt hierover meer informatie vinden in de kennisbank van PGOsupport.

Website: Websteen