Registraties

Klik hier om deze pagina af te drukken

Waarom registraties?

Patiëntenregistraties kunnen bijvoorbeeld inzicht geven in:

  • Het aantal patiënten met een aandoening
  • Het ziektebeloop en verschillen daarin tussen patiënten
  • Effecten van een medicijn
  • De kwaliteit van de zorg in verschillende ziekenhuizen

De inzichten die een specifieke registratie kan opleveren hangen af van de gegevens die erin worden opgeslagen.

Website: Websteen