Registraties

Klik hier om deze pagina af te drukken

Registraties in Nederland

Er zijn veel verschillende registraties in Nederland. Enkele voorbeelden zijn:

Ook in het overzicht op de zorggegevens website zijn veel registraties te vinden. Deze website is bedoeld om informatie te verstrekken over beschikbare gegevensbronnen in de zorg. Er staan dus geen patiëntgegevens op deze website, maar overzichten van gegevensbronnen. Deze overzichten zijn belangrijk omdat zij het onderzoek in de gezondheidszorg efficiënter te maken door dubbele gegevensverzameling te voorkomen.

 

De Nederlandse Kankerregistratie

In de Nederlandse Kankerregistratie worden de gegevens van kankerpatiënten in Nederland opgeslagen. Het gaat dan onder meer om: de soort en uitgebreidheid van de kanker, datum en wijze van diagnose, behandeling, behandelaar, en geboortedatum, geslacht en geboorteplaats van de patiënt. Met behulp van deze registratie kan worden nagegaan hoe vaak en waar verschillende vormen van kanker voorkomen en hoe effectief behandelingen zijn geweest. Ook wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van kanker wordt door de registratie ondersteund. U kunt meer informatie vinden op de website van de Nederlandse Kankerregistratie.

 

De Nederlandse CF Registratie

De Nederlandse CF Registratie bevat medische informatie van mensen met CF. Het bestuur van de registratie is in handen van de CF centra en de NCFS. Een doelstelling van de registratie is het mogelijk maken om de door verschillende centra geleverde zorg bij CF te vergelijken, zowel in Nederland als daarbuiten. Ook dient de registratie om nieuwe trends te ontdekken, bijvoorbeeld in opgetreden infecties. Een deel van de gegevens wordt ook opgenomen in de ECFS Patient Registration, de Europese registratie. U kunt meer informatie vinden op de website van de NCFS.

Website: Websteen