Registraties

Klik hier om deze pagina af te drukken

Financiering

Bij het opzetten van een registratie moet zowel voor de korte als de lange termijn met bepaalde kosten rekening gehouden worden, onder andere:

  • Ontwikkeling en bepalen van indicatoren die moeten worden opgeslagen, aanschaf software
  • Kosten van het invoeren van de gegevens
  • Kosten van kwaliteitscontrole

Fondsen geworven door patiëntenorganisaties kunnen bijdragen aan de continuïteit van registraties, zoals het geval is bij bijvoorbeeld de Nederlandse CF Registratie en de registratie van de NVHP.

Website: Websteen