Participatie

Klik hier om deze pagina af te drukken

Waarom participatie?

Biobanken en patiëntenregistraties worden steeds belangrijker in de zoektocht naar effectieve therapieën. Gezien de maatschappelijke aspecten die met deze ontwikkeling samenhangen, is het betrekken van patiënten(organisaties) daarbij essentieel. De betrokkenheid van patiëntenorganisaties kan van doorslaggevend belang zijn voor het succes van een biobank of registratie.

Er zijn meerdere voorbeelden waarbij patiëntenorganisaties:

U kunt meer lezen over de doorslaggevende rol die patiënten(organisaties) bij biobanken en registraties kunnen spelen in dit artikel, verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.  

Website: Websteen