Biobanken

Klik hier om deze pagina af te drukken

Wetgeving rondom biobanken

Er is in Nederland (nog) geen specifieke wetgeving over biobanken. Er is wel wetgeving over geneeskundige behandeling en over medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. Belangrijk daarbij is of het lichaamsmateriaal speciaal voor opslag in de biobank wordt afgenomen, of dat dit materiaal is overgebleven na diagnose of behandeling (zogenaamd 'restmateriaal'). Voor het speciaal voor een biobank afnemen van lichaamsmateriaal moeten mensen in principe toestemming geven. Als anoniem restmateriaal in onderzoek wordt gebruikt is dat niet nodig. Mensen kunnen hiertegen wel bezwaar maken.

De wetgeving en richtlijnen rondom biobanken is op dit moment aan verandering onder hevig. Er is een Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal in voorbereiding, en de Code Goed Gebruik van de Federa is recent herzien. In afwachting van specifieke wetgeving over biobanken zijn belangrijke aspecten in de Code Goed Gebruik vastgelegd. De Code Goed Gebruik is een gedragscode voor het verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Website: Websteen