Biobanken

Klik hier om deze pagina af te drukken

Wat is een biobank?

Een biobank is een verzameling van medische gegevens en lichaamsmateriaal van individuen. Dit kunnen patiënten en/of gezonde vrijwilligers zijn. Vaak ontstaan biobanken doordat materiaal voor diagnose en/of behandeling is afgenomen. Maar het komt ook voor dat lichaamsmateriaal speciaal voor wetenschappelijk onderzoek wordt verzameld. Als een biobank bestaat uit materiaal en gegevens van patiënten met een bepaalde aandoening spreekt men over een 'ziektespecifieke' biobank. Als een biobank zich richt op individuen in een bepaald gebied, ongeacht of zij ziek zijn of gezond, dan spreekt met van een populatiebiobank.

 Onderzoek op basis van biobanken kan onder meer inzicht geven in:

  • De oorzaken van een ziekte
  • Het natuurlijk verloop van een ziekte 
  • Het effect van een behandeling.

In biobanken worden verschillende soorten gegevens en lichaamsmaterialen opgeslagen.

 

Welke gegevens?

In een biobank worden vaak de volgende gegevens opgeslagen:

  • Gegevens over het individu: leeftijd, geslacht etc.
  • Gegevens over de medische geschiedenis van het individu
  • Informatie over de huidige medische situatie van het individu

 

Welke lichaamsmaterialen?

Er kunnen verschillende soorten lichaamsmaterialen in een biobank worden opgeslagen. Voorbeelden zijn:

  • Bloed
  • Tumorweefsel
  • DNA materiaal
  • Specifieke cellen (bv. spiercellen)

Welke lichaamsmaterialen worden opgeslagen hangt vaak af van het specifieke doel van een biobank. In het geval van een ziektespecifieke biobank wordt vaak in ieder geval het aangedane weefsel opgeslagen (bv. tumorweefsel).

Er zijn ook verzamelingen van medische gegevens waarbij geen lichaamsmateriaal aanwezig is. In dat geval is er sprake van een medische databank of registratie.


 

Website: Websteen