Biobanken

Klik hier om deze pagina af te drukken

Waarom biobanken?

Biobanken en registraties zijn belangrijk voor de voortgang van biomedisch onderzoek. De opkomst van biobanken werd door Time Magazine in 2009 verkozen tot een van de tien belangrijkste ontwikkelingen die de wereld op dat moment veranderden. De verwachting is namelijk dat met biobanken het ontstaan van ziekten kan worden verklaard, nieuwe medicijnen kunnen worden ontwikkeld en personalised medicine gerealiseerd kan worden. Dit is voor patiënten en gezonde burgers van belang.

 

Website: Websteen