Biobanken

Klik hier om deze pagina af te drukken

Biobanken in Nederland

Er zijn in Nederland in de loop der jaren al veel verschillende biobanken opgebouwd. Lichaamsmateriaal dat voor diagnose is afgenomen moet namelijk volgens de wet bewaard worden. Op een later tijdstip, bijvoorbeeld als sprake is van terugkeer van een tumor, kan dit materiaal van nut zijn voor de behandeling van een patiënt. Met dergelijk materiaal dat na diagnose of behandeling is overgebleven (zogenaamd 'restmateriaal') kan ook wetenschappelijk onderzoek worden gedaan.

Voorbeelden van biobanken met restmateriaal zijn de opslag van hielprikkaartjes bij het RIVM en de weefselarchieven in de pathologielaboratoria. Deze weefselarchieven kunnen via Stichting PALGA (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) ontsloten worden. Het BBMRI-NL heeft in 2010 een inventarisatie gemaakt van bestaande biobanken in Nederland.

Twee andere grote initiatieven in Nederland zijn het Parelsnoer Initiatief en LifeLines. Het Parelsnoer Initiatief is een samenwerkingsverband van de UMCs, rondom een aantal ziektebeelden ('parels'). LifeLines is een biobank in de noordelijke provincies van Nederland waarin drie generaties van inwoners worden gevolgd. Dit zijn dus zowel patiënten als gezonde vrijwilligers. Deze grote initiatieven richten zich vooral op chronische ziekten die grote groepen patiënten treffen.

Website: Websteen